KVANTKAOS

Matematisk fysik, fortsättningskurs (FMF160), 5 poäng

(The course may be given in English)

Change of time!!! As agreed on, lecture on Friday November 14th 15-17 is changed to 13-15 in seminar room F, mathematical physics.

Guest Lecture: Tuesday November 28 17.15-19, Professor Thomas Guhr, "Mixed Statitistics and Fundamental Symmetries in Atomic Nuclei"

Kursen ger en inblick i det nya forskningsområdet kvantkaos, dvs hur ett klassiskt kaotiskt system uppför sig i sin kvantmekaniska version. Ämnet är tvärvetenskapligt inom fysiken med tillämpningar bl.a. inom nanometerfysiken, kärnfysiken, atom och molekylfysiken. Kursen vänder sig främst till studenter på grundnivå, men bör även kunna tillgodoräknas som doktorandkurs.

Se artikel i Nature om kaotiska atomkärnor.

Läs om kaotiska mikrovågsexperiment på Marburggruppens hemsida

Som teknolog vid LTH kan du få studera 1/2 - 1 år vid universitetet i Marburg.

 

Innehåll:

Klassiskt kaos i konservativa system

Kaos i kvantmekaniken?

Biljarder i klassisk mekanik och kvantmekanik

Tillämpning: elektroners transportegenskaper i nanometerstrukturer

Slumpmatristeori (Random Matrix Theory) och Bohigas hypotes

Statistiska mått på kaos

Feynmans väg-integral formulering av kvantmekaniken

Beskrivning av kvantspektra och skalstruktur med hjälp av klassiska periodiska banor

Väteatomen i starkt magnetfält

Kaos i mångpartikelsystem: starkt exciterade atomkärnor

Kvantmekaniskt undertryckande av klassiskt kaos i tidsberoende system: "kicked rotor"

Klassiska system analoga till kvantmekaniska: ljudvågor i plana kristaller

 

Förkunskaper: Kvantmekanik, allmän kurs (FMF020) eller motsv.

 

Omfattning: 28 timmars föreläsning under LP 2.

Externa experter medverkar som gästföreläsare (4-6 timmar).

En obligatorisk hemuppgift ingår.

 

Litteratur: Sven Åberg: Quantum Chaos (kompendium, 150:-)

 

Sven Åberg

Tel.: 046-222 9633

Preliminary time schedule 2006