VEKTORANALYS – FMFF01

senast uppdaterad 2017-03-05picture from RMP 82,2785 (2010
Resultat OMOMTENTAMEN 22/4

F01-0003 83p Betyg 4
199*0*19-*1*8 101p Betyg 5Resultat OMTENTAMEN 22/4

F01-0011 28p Betyg U
9*0*07-*01* 66p Betyg 3

Tentamensresultat download resultatlista (.pdf) 
90-100 poäng betyg 5
70-89 poäng betyg 4
50-69 poäng betyg 3
< 50 U
(Tentavising 11.4. kl 12-13 i c368)    

Kursen ges första läsperioden på vårterminen.

Obligatorisk kurs för F2 – teknisk fysik vid LTH, andra årskursen.

Kursen är speciellt anpassad för att ge de matematiska förkunskaper som krävs för kursen i elektromagnetisk fältteori.

Antal poäng: 3 hp

Undervisningens omfattning: Föreläsningar 14 tim, övningar 14 tim, självstudier 50 tim.

Kursinnehåll:  Gradient och riktningsderivata. Linjeintegraler och ytintegraler. Potential och vektorpotential. Källfria och virvelfria fält. Gauss och Stokes satser. Singulariteter. Nablaoperatorn.

Rekommenderade förkunskaper: Flerdimensionell analys (FMA430), Linjär algebra (FMA420)

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (betyg 3, 4 eller 5), tillåtna hjälpmedel är formelsamling (delas ut senare) och Tefyma.

Schema

Lärare

Kurslitteratur

Dokument

Övningar

Övningsblad publiceras här varje vecka, efter måndagens föreläsning.  Svar och lösningar publiceras efter behov.


Blad 1
    med   lösningar   samt   ritningar
Blad 2    med   facit   och  lösningar
Blad 3
    med   facit   och  lösningar
Blad 4
    med   facit   och  lösningar
Blad 5    med   facit   och  lösningar
Blad 6    med   facit   och  lösningar
Blad 7    med   facit   och  lösningar


  EXAMPLE EXAM   och lösningar
  PRREVIOUS EXAMPLE EXAM (including solution)   

  Slides 28. Feb.   

All Kursinformation och kursmaterial kommer att finnas här på hemsidan,
som uppdateras kontinuerligt.

Välkommen till kursen!