Välkommen till Relativitetsteori: FMFF30 (4.5hp)
 


Sammanfattning av kursinnehåll:

Syftet med kursen är att ge en introduktion till relativitetsteorin och dess begreppsvärld. Grundläggande begrepp som tid och rum behandlas och vi anlägger ett geometriskt synsätt på den fyrdimensionella rum-tiden. Lorentztransformationen används för att ge invarianter en central roll. Kinematik och dynamik för partiklar tillämpas inom atom-, kärn- och partikelfysik och dessutom behandlas några elektromagnetiska fenomen. Kursen skall ge möjlighet till reflektion över relativitetsteorins fascinerande fenomenvärld. Stor vikt kommer att läggas på begreppsförståelse. Studenten skall uppmuntras att aktivt diskutera, förklara och reflektera över kursens innehåll. Kursen strävar efter att studenten skall känna stimulans och inspiration, bl. a. genom att kursen knyter an både till grundläggande filosofiska frågeställningar och fysikaliskt/tekniska tillämpningar.Viktig information:

Kursstart:
- Onsdag 17/1 klockan 15:15 - 17:00 i K262.

Kompendium, 'Relativitetsteori, S. Bertil Nilsson, Matematisk fysik', kan köpas vid alla föreläsningstillfällen för 100 kr.

Tentamen:
- Tisdag 13/3 klockan 8:00 - 13:00 i H221.

Föreläsare:
Marcus Dahlström

Seminarieledare och övningsledare:
Jimmy LjungbergFiler för nerladdning:

Schema för kursen:

Tid och plats för föreläsningar och räkneövningar

Material till seminarieövningar:

Seminarie #1: Beyond the pole-barn paradox

Seminarie #2: GPS and Relativity

Seminarie #3: Genomgång av ex-tenta.

Länkar:

Länk till tidigare kurs (FMF061).

Errata till kompendium:

[Errata till upplaga 2013]
[Errata till upplaga 2012]


Uppdaterades: Nov. 2017